h
10 februari 2014

SP: Windenergie is goed voor de economie

Donderdag 20 februari a.s. is er een extra raadsvergadering in de gemeente Súdwest Fryslân over windenergie in deze gemeente. De ChristenUnie dient daar een motie in waarmee ze het standpunt van de SP steunt. Windenergie is goed voor de lokale economie, zegt de SP. In april 2013 kwam de SP fractie van provinciale staten Fryslân daarom met een plan voor het toestaan van solitaire windturbines en kleine clusters. Met dit plan zouden we voldoen aan de windenergie opgave van het rijk en het IPO en bestond er draagvlak voor dit plan. Dit draagvlak was er met name omdat de lokale economie profiteert van de windenergie.

Lees verder
5 februari 2014

CdK heeft niets te zoeken in Sotsji!

De Statenfractie van de SP heeft met verbazing en woede kennis genomen van het feit dat CdK Jorritsma naar de Olympische Spelen in Sotsji gaat. “Premier Rutte heeft daar niets te zoeken; laat staan dat de commissaris van de Koning van Fryslân zich daar zou moeten laten zien” aldus fractievoorzitter Jos van der Horst. De reden van het bezoek zou zijn dat er gelobby’t moet worden voor Thialf en dat is volgens de SP'er een dooddoener van jewelste.

Lees verder
5 februari 2014

SP verontrust over JSF: brief naar Commissaris der Koning

De SP in Provinciale Staten heeft naar aanleiding van berichten in de pers over problemen met de JSF een brief verzonden aan Commissaris der Koning John Jorritsma. De Commissaris wordt benaderd omdat hij zich in het verleden hard heeft gemaakt voor de stationering van de JSF op vliegbasis Leeuwarden.

Lees verder
29 januari 2014

List en bedrog rond vergunningverlening afvaloven in Harlingen

“De conclusies van de Noordelijke Rekenkamer rond de vergunningverlening van de afvaloven in Harlingen zijn even onthutsend als onacceptabel,” zegt Statenlid voor de SP Jos van der Horst. “Eigenlijk kunnen we hier beter spreken van de praktijken van de firma List en Bedrog,” aldus de fractievoorzitter. “Geen middel is onbenut gelaten om de burgers en de Staten op het verkeerde been te zetten en de vergunning voor de bouw van de afvaloven er door te drukken.”

Lees verder

Pagina's