h

Moties

In een vergadering worden veel moties en amendementen besproken.
Wij leggen graag uit waarom wij ervoor gekozen hebben een motie of amendement wel/niet te steunen of (mee) in te dienen.

U bent hier