h

Standpunten

B (1) P (1) V (1)

We zijn geen voorstander van biovergisters. Er moet teveel toegevoegd worden om het proces op gang te houden. Houtgestookte biovergisters zijn niet duurzaam omdat er veel hout nodig is om deze vergisters winstgevend te maken. Omdat er in de provincie te weinig hout beschikbaar is, moet dit hout van over grote afstand hierheen worden vervoerd. Het is daarmee per definitie niet duurzaam.

De snelheid op de provinciale wegen is 80-100km/hr.
Elke weg is anders, daarom is ook de snelheid per weg anders. De veiligheid van een N-weg hangt vaak af van het gedrag van de weggebruiker en niet van de veiligheid van zo'n weg. Inhalen, te snel rijden, de telefoon, niet opletten. Het zijn allemaal factoren die meespelen in het verkeer.
Per N-weg kan daarom het beste gekeken worden wat nodig is voor deze weg.
Deze maatregelen mogen niet ten koste gaan van de natuur (kappen van bomen of schieten van dieren)

Het veenweidegebied is voor Fryslân de sleutel voor het waterbeheer van de provincie. Vanuit de zandgronden loopt het water naar de Fryske boezem en zo verdwijnt zoet water, wat in de provincie nodig is, via de spuien in de Waddenzee. Het water doet er eeuwen over om van de zandgronden bij "Het lage midden" en het veenweidegebied te komen. Hierdoor is dat gebied een spons voor het zoute water uit de Waddenzee, wat al onder een groot deel van de provincie plaats heeft gekregen.

U bent hier