h

SP WANTROUWT GEDEPUTEERDE

29 juni 2005

SP WANTROUWT GEDEPUTEERDE

P E R S B E R I C H T . De SP heeft vandaag een motie van wantrouwen mede ondertekend naar aanleiding van het voortijdig bespreken door Gedeputeerde Mulder van een notitie over het Nieuw Frysk Museum. Deze bespreking werd alleen met de collegepartijen CDA,VVD en PvdA gevoerd zonder de oppositiepartijen daarin te betrekken die pas gisteren (dinsdag 28 juni) werden ingelicht. Gedeputeerde Mulder verklaarde dat hij naar aanleiding van de gesprekken met collegepartijen de inhoud van de notitie heeft aangepast.

De SP geeft aan dat dit incident de druppel is wat betreft aanmatigend gedrag door zowel gedeputeerden als collegepartijen t.o.v. de oppositie en hun beslissingsbevoegdheid. In de Statenvergadering van maandag 27juni jl. vond er ook al een botsing plaats tussen oppositie- en collegepartijen waaraan volgens de SP hetzelfde gedrag ten grondslag lag. Een embargo van de oppositiepartijen in deze vergadering werd ternauwernood voorkomen. Het incident van vandaag deed daar nog eens een schepje bovenop en was de aanleiding om de motie van wantrouwen mede te ondertekenen, volgens fractievoorzitter Van de Kolk. Vooral de opmerking van Gedeputeerde Mulder dat het informeren van enkel en alleen de collegepartijen nu eenmaal "werkbaarder" is schoot de SP'er in het verkeerde keelgat. Van de Kolk noemt de incidenten echter wel representatief voor de wijze waarop de collegepartijen en hun gedeputeerden blijkbaar met dualisme omgaan. De SP is overigens expliciet tegen de nieuwbouw van het Frysk Museum. Van de Kolk is van mening dat dit geld beter besteed kan worden aan bijvoorbeeld openbaar vervoer en sociaal-culturele doelen

U bent hier