h

SP komt op voor Friese “ minima-kinderen ”.

18 juli 2005

SP komt op voor Friese “ minima-kinderen ”.

Persbericht . De SP statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten t.a.v. een subsidieaanvraag van de Stichting Leergeld.
Deze stichting is bezig met 4 pilot-projecten in de grotere steden in Fryslân en houdt zich bezig met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die door armoede gehinderd worden om deel te nemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten.

De SP vraagt Gedeputeerde Staten om de subsidieaanvraag van de Stichting Leergeld nog dit jaar mee te nemen in de begroting voor volgend jaar.

Wat de SP trof was de uitkomst van een onderzoek door “Leergeld” dat in Fryslân tussen de 25.274 en 36.822 kinderen beneden de armoedegrens leven. De SP ervaart dit als alarmerend en vindt dat Fryslân dit niet toe moet staan. Landelijk balanceert 15% van alle gezinnen rond de armoedegrens. Afhankelijk van de samenstelling van de gezinnen waar deze kinderen toe behoren, bestaat er per gezin een maandelijks structureel tekort van €50 tot €200.

De SP staat achter een initiatief als van de Stichting Leergeld om althans de kinderen uit deze gezinnen toch nog een kans te geven om fatsoenlijk deel te nemen aan onderwijs maar ook en wel degelijk aan buitenschoolse activiteiten en ondersteunt daarom de subsidieaanvraag van de Stichting Leergeld.

U bent hier