h

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand

9 november 2005

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand

SP tegen Nieuwbouw Fries Museum op Zaailand
(vergadering Prov Staten Fyslan)

Een nieuw Fries museum.
Een baken en een licht voor de Friese cultuur en kunst in het hart van de Friese hoofdstad.
Tienduizenden zullen toestromen om zich te vergapen aan de schoonheid die ten toongesteld zal worden in een spectaculair gebouw naar een ontwerp waar we overigens niets over te zeggen hebben. De ambitieuze museum directie zal even zo ambitieuze ( en waarschijnlijk peperdure) projecten naar onze hoofdstad halen om dit (zoals deze zelfde directeur het noemde) "stoffige en suffe provinciale museum" op de kaart te zetten. Men zal vechten voor een kaartje en de dranghekken zullen van hun stof moeten worden ontdaan. Heel Nederland zal het hebben over dit juweel van het noorden.

Maar is dat wel zo…… En waarom moet dat eigenlijk? Is dit beeld wat ook GS (=Gedeputeerde Staten) schetst niet een klein beetje overtrokken? De ambitie niet iets te hoog gegrepen, om het maar eens zachtjes uit te drukken? Natuurlijk wij moeten trots zijn op onze Friese cultuur en natuurlijk verdient het een goed onderkomen, iedereen moet kunnen zien wat Friesland heeft te bieden. Maar hebben we dit nieuwe gebouw en de gevolgen die het heeft voor het Zaailand wel echt voor nodig? Is er wel voldoende nagedacht over het oude vertrouwde huidige museum? En gaan sommigen, die hun ogen begerig hebben laten vallen op de pot met goud die is nagelaten door een rijke geldschieter, alleen om deze goudpot mee…… en willen ze deze pakken ook al kost het de provincie zelf eigenlijk heel veel geld?
Of kijkt men naar andere potten met goud die aan onze neus voorbij zullen gaan als we niet ons bezig gaan houden met het zoveelste prestige object dat door een overheid wordt neergezet. Is dat soms de reden voor deze nieuwbouw?
En dat in een tijd waarin als tegenhanger van deze pracht en praal maatschappelijke en culturele initiatieven en ja….. zelfs ditzelfde Friese Museum moeten vechten om hun subsidie te behouden. Een strijd om puur lijfsbehoud voor sommige van deze initiatieven die soms slechts om enkele duizenden euro gaat.

"Kan niet, Te duur, Het geld is op, er is geen dekking voor" wordt er geroepen. Terwijl aan de andere kant dit prestige object er koste wat het kost moet komen. Waar is daar de logica? Het legaat Bonnema wordt als argument neergelegd. We missen miljoenen Europees geld wordt er gezegd. Het zo langzamerhand beruchte legaat is echter een ondemocratisch dictaat dat wij democratisch maken op het moment dat wij, als Staten, er in trappen en er mee akkoord gaan.

De SP laat zich in ieder geval NIET de wet door het legaat Bonnema voorschrijven. Wij laten ons NIET chanteren. Het meest verbaasde ons echter het argument dat gebruikt wordt voor deze beoogde nieuwbouw dat beweert: Als we het niet doen lopen we een heleboel ander geld mis. Ja dat kan zo zijn. Maar het is ook zo dat we, als we dit niet doen, er ook geen 12,5 miljoen er in hoeven te steken. Dat houden we dan in onze zak. M.a.w. we kunnen met dit geld, dat er blijkbaar dus wel is, andere dingen gaan doen. De Provincie betaalt dus 12,5 miljoen mee en mag er op rekenen dat er minstens 20 procent bijkomt, dat leert de praktijk. Dat is dus ruim 15 miljoen euro.

Het Nieuwe Friese Museum gaat ons 15 miljoen euro kosten plus de kosten die daarna nodig zijn om het in stand te houden. Dat is de realiteit en de rest is naar onze mening het blind staren naar een pot met goud. De logica om straks 15 miljoen verlies aan dit prestigeobject als winst te betitelen ontgaat ons volkomen.

En dat terwijl er een voedselbank op geringe afstand van dit nieuwe museum voedsel uitdeelt aan mensen die moeite hebben om in hun essentiële levensbehoeften te voorzien. De SP houdt dit geld dus liever in eigen zak om er zinniger dingen mee te doen dan er overspannen ambities mee te vervullen.

Ad van de Kolk.
Voorzitter Statenfractie SP Fryslân.

U bent hier