h

Schriftelijke vragen SP aan GS mbt aanstellen financieel adviseur.

6 oktober 2006

Schriftelijke vragen SP aan GS mbt aanstellen financieel adviseur.

Door Ad van de Kolk (Fractievoorzitter SP) zijn aan GS de volgende vragen gesteld.

 • 1. Bent u het eens met de opmerking dat de huidige adviseur van GS inzake de eventuele verkoop van Nuon aandelen niet door de Provinciale Staten van Fryslân is aangesteld?
 • 2. Vindt u niet dat de Staten hierin zeggenschap dienen te hebben?
 • 3. Zo nee waarom niet?
 • 4. Bent u het met de fractie van de SP eens dat bij transacties van een omvang zoals de eventuele verkoop van Nuon aandelen de grootst mogelijke prudentie moet worden betracht?
 • 5. Dat 1 % verschil in kosten van een adviseur bij deze bedragen kan leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing voor Fryslân?
 • 6. Bent u het eens met de stelling dat bij een transactie als deze, de keuze van een adviseur uiteindelijk een beslissing moet zijn van de Provinciale Staten?
 • 7. Zo nee waarom niet?
 • 8. Bent u met de SP van mening dat er een mogelijkheid moet zijn voor een keuze uit meerdere adviseurs van wie er uiteindelijk één wordt aangesteld?
 • 9. Zo nee waarom niet?
 • 10. Bent u het eens met de visie dat meerdere adviseurs zich d.m.v. een aanbesteding moeten kunnen kwalificeren, zoals ook voor andere grote projecten geldt?
 • 11. Zo nee waarom niet?
 • U bent hier