h

SP fel gekant tegen eventuele gedwongen ontslagen provincie Fryslân.

10 oktober 2006

SP fel gekant tegen eventuele gedwongen ontslagen provincie Fryslân.

(Persbericht) Provinciale Staten van Fryslân hebben zich voorgenomen te komen tot een uiteindelijke bezuiniging van ettelijke miljoenen in 2010. Dit zal waarschijnlijk gedwongen ontslagen inhouden onder het personeel van Provinciale Staten.

De SP vindt dat er makkelijk op een andere manier miljoenen kunnen worden bespaard. Volgens fractievoorzitter Ad van de Kolk kan de totaal overbodige nieuwbouw van het provinciehuis in de ijskast worden gezet of worden afgeblazen, dan ben je er ook.
De fractie liet weten dat gedwongen ontslagen voor de SP onbespreekbaar zijn. Zij zal zich daartegen verzetten. Als er al ontslagen moeten vallen zal dat moeten gebeuren door natuurlijk verloop.
Ook heeft de partij moeite met de welhaast feestelijke manier waarop directeur Jan Wibier deze eventuele ontslagen tegemoet treedt. Zij neemt afstand van de uitspraken dat ambtenaren “sneller, goedkoper en slimmer” zullen gaan werken.
Van de Kolk: “Het is een fabeltje dat ambtenaren alsmaar uit hun neus lopen te eten en dom zijn ze ook niet. En het is toch het management dat deze mensen tenslotte aanneemt dus moet ze misschien de hand in eigen boezem steken en haar personeelsbeleid tegen het licht houden. Waar de SP wel voor te porren is dat dus ook het management maar eens “lean and mean” onder de loep moet worden genomen om eens te kijken of daar niemand overbodig is. Simplificatie van de problematiek en onzekerheid van mensen die hun baan kunnen gaan verliezen is totaal misplaatst.”
De statenfractie wijst ook op het feit dat de manier waarop de nieuwe kantoorruimten zullen worden ingericht wellicht zo modern al niet meer is. In veel kantoren in bijvoorbeeld Amerika is het concept van weinig privacy op de werkplek al lang weer achterhaald, het werkt gewoon niet.

Ad van de Kolk
Fractievoorzitter SP Fryslân.

U bent hier