h

SP: Ny Frysk Museum is luchtkasteel.

10 oktober 2006

SP: Ny Frysk Museum is luchtkasteel.

(Persbericht) Het nieuw te bouwen Fries Museum staat opnieuw onder zware druk van critici.
Nieuwe cijfers beweren nu dat het museum een tekort heeft van tientallen miljoenen.

De SP statenfractie geeft te kennen niet verbaasd te zijn over deze kritiek omdat zij al lang de financiële onderbouwing van het hele project te mager vindt. Fractievoorzitter Ad van de Kolk geeft aan dat: “het de zoveelste steen is die uit de toch al zeer wankele fundering van het nieuw te bouwen museum wordt getrokken. Het is eigenlijk al lang een gebouw zonder fundering en zo’n gebouw noemt men ook wel een luchtkasteel.”
De fractie staat ook op het standpunt dat de directie van het museum keer op keer gemaakte afspraken met de provincie niet nakomt en dat deadline na deadline wordt overschreden.
De SP is van mening dat de stekker er nu eindelijk maar eens moet worden uitgetrokken.

Ad van de Kolk
Fractievoorzitter SP Fryslan

U bent hier