h

SP wil aanbesteding financiële adviseur.

9 oktober 2006

SP wil aanbesteding financiële adviseur.

(Persbericht) Gedeputeerde Staten van Fryslân willen de aandelen Nuon verkopen aan de provincie Noord Holland. Met deze transactie is naar verwachting meer dan € 1miljard gemoeid. Tot nu toe laat Gedeputeerde Staten zich adviseren door één adviseur die haar ook in andere zaken zoals Falcon adviseert.

De SP statenfractie is van mening het bovenstaande op zich misschien geen probleem is maar zij heeft wel moeite met het feit dat er in dit geval niet gekeken is naar andere adviseurs.
Gezien de enorme financiële omvang van de eventuele transactie van Nuon aandelen vindt de fractie dat ook de Staten zeggenschap dienen te hebben over een adviseur en daarbij moeten kunnen kiezen uit meerdere gegadigden. Dit zou dan kunnen gebeuren door middel van een aanbesteding. In de bouwwereld is deze gang van zaken heel normaal. Volgens fractievoorzitter Ad van de Kolk zou dit misschien wel procenten kunnen schelen in adviseurskosten. Dit kan bij een miljardentransactie zoals de eventuele verkoop van Nuon aandelen resulteren in een enorme kostenbesparing. Volgens de SP staat kwaliteit natuurlijk voorop maar dat betekent niet dat er onnodig geld over de balk moet worden gesmeten.
De statenfractie heeft daaromtrent schriftelijke vragen ingediend.

Ad van de Kolk
Fractievoorzitter SP Fryslân

Klik hier voor de schriftelijke vragen .

U bent hier