h

Ad van de Kolk officieel gekozen

19 december 2006

Ad van de Kolk officieel gekozen

Statenlid Ad van de Kolk is officieel gekozen tot lijsttrekker van de SP bij de statenverkiezingen van maart volgend jaar.

Ad van de KolkDat gebeurde op een Regioconferentie van de SP in Leeuwarden. De lijsttrekker stond ook één op de concept-kandidatenlijst. De lijst telt veel nieuwe gezichten. De meeste mensen zijn in de SP-afdelingen goed bekend, omdat ze daar actief zijn. Zo zijn een flink aantal gemeenteraadsleden verkiesbaar.

De door de Regioconferentie vastgestelde kandidatenlijst:
1. Ad van de Kolk, Witmarsum
2. Frans Baron, Drachten
3. Anneke Apperloo, Leeuwarden
4. Jacob van der Hoek, Bakkeveen
5. Jolanda Rotert, Kollum
6. Bert Groos, Joure
7. Richard Klerks, Beetsterzwaag
8. Enno Bruinsma, Bolsward
9. Petra Kramer, Drachten
10. Wies Franckena, Leeuwarden
11. Bert Bisschop, Leeuwarden
12. Durk van der Meulen, Leeuwarden
13. Jos van der Horst, Drachten
14. Kees Nederstigt, Twellegea
15. Freerk Kalsbeek, Leeuwarden
16. Harm de Vos, Dronrijp
17. Cor Hergaarden, Hurdegaryp
18. Astrid van der Berg, Leeuwarden
19. Auke Veenstra, Surhuizum
20. Irma Nooy, Lemmer
21. Roel IJtsma, Surhuisterveen
22. Roel Akkerman, Drachten
23. Egbert Flik, Scharnegoutum
24. Gaatske Wiersma-Visser, Moddergat
25. Farshad Bashir, Leeuwarden

De SP discusseerde verder over een lijstverbinding met GroenLinks. Dat is handig voor bij de verdeling van restzetels: partijen die onderling hun lijsten verbonden hebben, maken meer kans op een restzetel.

U bent hier