h

Oproep aan de korpsbeheerder en korpschef Politie Fryslân: Stop de uitzetting van oud-wetters!

5 december 2006

Oproep aan de korpsbeheerder en korpschef Politie Fryslân: Stop de uitzetting van oud-wetters!

De onderstaande partijen doen een dringend beroep op de korpsbeheerder en de korpschef om vanaf nu geen medewerking meer te verlenen aan het uitzetten van asielzoekers, die onder de regeling van het komende Generaal Pardon vallen. Donderdag, meteen na de installatie van de nieuwe kamerleden, vond het spoeddebat plaats om vooruitlopend op een Generaal Pardon de uitzettingen voorlopig op te schorten. Minister Verdonk voelt er weinig voor deze motie uit te voeren. Zij vindt dat de huidige demissionaire regering geen besluiten moet nemen. Dat zou inhouden dat de uitzettingen ondertussen gewoon doorgaan. Dat kinderen, gescheiden worden van ouders, dat twee Turkse meisjes zonder hun ouders over de grens gezet worden. Echtparen kunnen nog worden gescheiden. En dat allemaal terwijl er een nieuwe politieke werkelijkheid is. Namelijk een Tweede Kamer die in meerderheid voor een Generaal Pardon is, te verlenen aan diegenen die hier al een asielvraag ingediend hadden voordat de nieuwe Vreemdelingenwet van kracht werd.

Wij vinden het onmenselijk om nu nog mensen uit te zetten, die straks misschien recht hebben op een Generaal Pardon.
Wij roepen u, korpsbeheerder, dan ook op om niet langer mee te werken aan het uitzetten van mensen, die tot die groep behoren.

Was getekend,

Fimke Hijlkema, Partij van de Arbeid,
Irona Groeneveld, Grien Links
Ad van der Kolk, SP
Rein Ferwerda, Christen Unie
Pytsje de Graaf, FNP
Johan Sieswerda, D66
Jan Koosterman, GBF

U bent hier