h

Gedeputeerde moet verantwoordelijkheid nemen

29 november 2008

Gedeputeerde moet verantwoordelijkheid nemen

De ver/nieuwbouw van provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden houdt de gemoederen nu al weer een aantal jaren bezig. In het begin waren de kosten geraamd op zo'n €40 miljoen, maar in de loop der jaren zijn die via €54 en €64,2 miljoen opgelopen tot €79,8 miljoen nu. Dit vindt de SP onaanvaardbaar.

De SP is geschrokken van de wijze waarop de kosten de afgelopen jaren zijn gestegen. Om te voorkomen dat de kosten nog verder uit de hand gaan lopen heeft de SP tijdens de statenzitting over dit onderwerp op 26 november 2008 een motie ingediend waarin zij vraagt dat de verantwoordelijke gedeputeerde zijn of haar verantwoordelijkheid dient te nemen wanneer de kosten toch nog verder zouden stijgen.
De gedeputeerde heeft deze motie echter niet overgenomen, al was zij tot dusver heel stellig in haar bewering dat de kosten het bedrag van bijna €80 miljoen niet zouden overstijgen. Nu het puntje bij paaltje komt heeft zij er volgens de SP Statenfractie blijkbaar toch niet zoveel vertrouwen in als zij voorgaf te hebben. Tijdens het debat bleek dat ook de meeste andere partijen blijkbaar er niet van overtuigd zijn dat de kosten €80 miljoen niet zullen overstijgen. Toch steunde geen enkele andere fractie de motie. Volgens de SP zal het budget van €80 miljoen vrijwel zeker overschreden worden. De totale kosten zullen meer dan 120 miljoen euro gaan bedragen volgens fractievoorzitter Ad van de Kolk. Dit is niet te verkopen aan de Friese burger naar de mening van de fractie en er moet naar een andere oplossing worden gezocht.

U bent hier