h

SP: Na de banken nu de banen beschermen!

20 november 2008

SP: Na de banken nu de banen beschermen!

In het kader van de financiële crisis en de antwoorden van de SP daarop, zal Tiny Kox, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de SP, op maandag 8 december spreken in de Brede School de Drait in Drachten.
Hij zal dan onder andere ingaan op het 30 punten plan van de SP.
Het plan behelst 30 voorstellen van de SP ter hervorming van het financiële stelsel.
Iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen aan het debat.
Aanvang 20.00 uur
adres: Flevo 190 Drachten

U bent hier