h

SP stelt vragen over financiële problemen zorggroep Pasana

30 november 2008

SP stelt vragen over financiële problemen zorggroep Pasana

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Fryslân naar aanleiding van de verontrustende berichten over de financiële problemen bij zorginstelling Pasana.

De SP maakt zich vooral zorgen over de mogelijke gevolgen bij een faillissement. Bijvoorbeeld voor inwoners van Noord-Oost Fryslân die voor ziekenhuiszorg veel verder moeten reizen mocht een faillissement uitgesproken worden. Ook het personeel van de Sionsberg zal dan een bittere pil moeten slikken. Tevens stelt de fractie dat de continuering van de eerstelijns zorg in de HOED-kliniek maar ook ambulancediensten en dus uiteindelijk patiënten dan direct in de gevarenzone komen gezien de verlenging van de tijd die nodig zal zijn om adequate hulp te kunnen bieden aan een kritieke patiënt.
Verder keurt de SP de bovenproportionele vertrekbonussen die de interim-bestuurders meekrijgen ten stelligste af. Zij krijgen, volgens de fractie, gigantische bonussen mee terwijl hun bestuurskundige vaardigheden, of liever het gebrek hieraan, mede ten grondslag liggen aan de huidige financiële malaise van Pasana. De SP stelt bij monde van Statenlid Richard Klerks dat het niet uit te leggen is dat de giga-bonussen voor managers gewoon doorgaan ondanks breed maatschappelijk protest. En al helemaal niet gezien het feit dat de ziekenhuizen in Fryslân en daarbuiten tobben met nijpend geldgebrek door bezuinigingen in de zorg vanuit Den Haag. SP Statenlid Richard Klerks: “Stel eerst maar eens paal en perk aan de graaicultuur van de zogenaamde top voordat er bezuinigd wordt op de salarissen van de mensen aan het bed. Zorg moet weer op de eerste plaats komen te staan. Ook in de c.v. van de aan te nemen managers. Men zegt dat er dan geen topmensen te krijgen zijn maar als het zo is dat de huidige top het beste is wat we kunnen krijgen het toch wel heel treurig is gesteld. Misschien is het dan maar goed dat deze “toppers” weg zullen blijven als de Balkenende-norm wordt toegepast, veel slechter zal het dan toch niet kunnen worden en we besparen tenminste iets dat aantoonbaar zinvol is.”

Hieronder de vragen die aan GS zijn gesteld:

1. Zijn GS op de hoogte van de financiële problemen waarin zorggroep Pasana zich momenteel bevindt en zo ja: sinds wanneer?
2. De Sionsberg maakt onderdeel uit van zorggroep Pasana. Kunnen GS de gevolgen weergeven voor:
a. De inwoners van NO-Fryslân?
b. De werknemers van de Sionsberg?
c. De eerstelijnszorg (HOED-kliniek)?
d. De opstal?
e. De externe hulpverleners zoals bijvoorbeeld ambulancediensten?
f. Zo ja, wat zijn deze?
g. Zo nee, waarom niet?
3. Wat hebben GS tot nu toe gedaan, los van de inzet van de Taskforce Zorg, om de financiële problematiek bij zorggroep Pasana te keren?
4. Heeft de Taskforce Zorg een taak binnen de finance & control van de zorginstellingen in Friesland? Zo ja: sinds wanneer zijn zij op de hoogte van de financiële problemen bij Zorggroep Pasana en waarom zijn PS daarover dan niet geïnformeerd?
5. Zijn GS met de SP van mening dat nu de regering banken en bedrijven te hulp schiet, ook zorginstellingen geholpen dienen te worden? Zo ja: welke stappen gaan GS ondernemen richting Den Haag? Zo nee: waarom niet?
6. Hebben de interimbestuurders een taak gehad binnen de Taskforce Zorg? Zo ja: welke?
7. Zijn GS het met de SP eens dat de vertrekbonussen die de interimbestuurders toegekend krijgen, gezien de financiële problemen die zij (mede) veroorzaakt hebben, totaal bovenproportioneel zijn, zo niet niet te verantwoorden? Zo ja: welke stappen gaan GS ondernemen om deze bonussen ongedaan te krijgen? Zo nee: waarom niet?

U bent hier