h

SP: Willekeur gemeenten schandalig

1 december 2008

SP: Willekeur gemeenten schandalig

Het Rijk wil eenmalig € 50,- verstrekken aan iedereen die van minder dan de 120% bijstandsnorm moet zien rond te komen. Zij laat de gemeenten vrij in de uitvoering van deze tegemoetkoming voor de kerstdagen. In de LC van afgelopen weekeinde verscheen het bericht dat 11 van de 31 Friese gemeenten deze 50 euro niet zullen verstrekken.

De Friese Statenfractie van de SP veroordeelt de handelswijze van de weigerachtige gemeenten. De fractie begrijpt niet dat de elf betrokken gemeenten mensen die het al zo moeilijk hebben ook nog eens beroven van de vijftig euro die hen door het rijk wordt toegezegd. Fractievoorzitter Ad van de Kolk: “Het is in een woord schandalig dat ze dit standpunt hebben ingenomen. En dan is het ook nog zo dat het de gemeenten niet eens iets kost als ze niet uit betalen. Ze worden er trouwens ook niet beter van. Wat denken deze gemeenten dan wel te winnen? Het is op z’n minst een raadsel en riekt naar minima-pesterij. Als er al iets aangetoond wordt is het dat willekeur heerst sinds de sociale wetgeving in handen is gelegd van afzonderlijke gemeenten. Willekeur die zich niet beperkt tot deze 50 euro maar ook op andere gebieden al plaatsvindt wat betreft het wel of niet toekennen van rechten van minima. Ons bereiken berichten dat bijstandstrekkers bijvoorbeeld al niet meer kunnen verhuizen naar sommige gemeenten als men van een uitkering moet leven. Maar ook dat mensen bij een intake letterlijk de inhoud hun portemonnee moeten laten zien. Dat is ronduit vernederend en heeft niets meer te maken met het niet vanzelfsprekend laten zijn een uitkering. Men wil er weer blijkbaar weer naar toe dat onvrijwillig werkelozen en ex-WAO’ers met de pet in de hand een knieval moeten maken. Naar onze mening staat niemand te springen om van een uitkering rond te moeten komen en is de schrikbarende laagte ervan al reden genoeg om er niet een te willen. De 50 euro die het Rijk als “kerstaalmoes” aan de minima wil geven zal welkom zijn maar is in werkelijkheid volstrekt niet toereikend. Het is bovenal een signaal dat ook het Rijk eigenlijk wel inziet dat men van te weinig moet rondkomen. Er zijn gelukkig ook gemeenten die actief bezig zijn om armoede te helpen bestrijden door minima ook en vooral op hun rechten te wijzen. Maar andere steken vooral hun energie in het wegmoffelen van de rechten terwijl de plichten een voornamere plaats krijgen. Tegenwoordig heeft men de mond vol van bestuurskracht maar volgens ons tonen gemeenten die hun burgers de 50 euro niet gunnen eerder bestuurszwakte en zijn zij de werkelijke morele verliezers hier.”

De SP heeft over deze kwestie onderstaande schriftelijke vragen gesteld.

1. Hebben GS kennis genomen van het bericht in de Leeuwarder Courant van 29 november 2008, waarin gemeld wordt dat 11 van de 31 Friese gemeenten, waaronder Boarnsterhim, een deel van haar minima niet aanmeldt voor de eindejaarsuitkering van het kabinet?
2. Onderschrijven GS het advies van de VNG om bij de beoordeling alleen de inkomenspositie van de minima te betrekken?
3. Hoe beoordelen GS de handelwijze van de 11 genoemde gemeenten om ook (delen van) het vermogen mee te tellen?
4. Onderschrijven GS het standpunt van de SP dat in dezen gelijke monniken gelijke kappen zouden moeten krijgen?
5. Zijn GS voornemens om gemeenten hierop te wijzen, vanuit de provinciale toezichthoudende rol?
6. Kunnen GS in het geval van Boarnsterhim voor zover het deze kwestie betreft handelend optreden en zo ja zullen zij dit dan doen?
7. Zo nee, waarom niet?
8. Wat adviseert de door de Staten ingestelde Task Force Armoede over deze kwestie?

U bent hier