h

Fryslân massaal achter besluit SP partijbestuur.

12 september 2010

Fryslân massaal achter besluit SP partijbestuur.

Vertegenwoordigers van de afdelingen van de SP in Fryslân kwamen vrijdagavond 10 september voor een regio overleg bijeen in Leeuwarden. Op de agenda stond onder andere de situatie in de afdeling Sneek en daaraan gekoppeld deelname aan de raadsverkiezingen in de nieuwe gemeente die rond Sneek ontstaat in november.

Hoewel de afdelingen het zeer betreuren dat deelname aan de raadsverkiezingen niet mogelijk is scharen zij zich massaal achter het besluit van het partijbestuur. In de statuten van de partij staat dat er niet eerder aan verkiezingen deelgenomen kan worden als het afdelingswerk op orde is en men een sterk bestuur kan presenteren zonder daarbij zwaar op de fractie terug te moeten vallen. “Sneek voldoet niet aan die criteria en daar hebben we ons bij neer te leggen” aldus Marloes de Jong de woordvoerder van de SP afdeling Sneek. “Er is de laatste twee jaar veel energie in de afdeling gestopt, qua scholing en ondersteuning door andere afdelingen en het landelijk bestuur het mocht echter niet baten en dat is zeer jammer”

De aanwezige partijleden betoonden hun respect en steun aan de Jong die met haar afdeling weer op de rit moet zien te komen.

De situatie in Sneek heeft ook effect op de SP Statenfractie. De afdelingen doen een dringend beroep op de SP fractievoorzitter, Ad van der Kolk, om in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging.

Meer informatie.
Jos v.d. Horst
06-40548473.

U bent hier