h

Statenlid Klerks legt functie neer

8 september 2010

Statenlid Klerks legt functie neer

Het landelijk SP bestuur heeft op 3 september besloten dat de SP niet deel mag nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Zuid West Fryslân.
Het afdelingsbestuur ter plaatse wilde wel deelnemen en was teleurgesteld door de landelijke beslissing. Ondertussen is het afdelingsbestuur van Sneek in zijn geheel afgetreden.
Naar aanleiding van deze perikelen over het niet deelnemen van de SP aan de gemeenteraadsverkiezingen in Súdwest Fryslân in november heeft Statenlid Richard Klerks besloten zijn zetel in Provinciale Staten ter beschikking te stellen.

Klerks kan zich niet vinden in de beslissing van het landelijk partijbestuur: “De redenen die het bestuur aanvoert voor het niet deelnemen aan de verkiezingen in de Súdwesthoeke spelen bij alle partijen hier in Friesland, maar andere partijen hebben wel de moed om hieraan deel te nemen. Die partijen zien het belang van deze verkiezingen en niet hun eigen partijstatuten en regeltjes. Ik vind het met name in en in triest dat er zo omgegaan is met het plaatselijke SP bestuur en alle vrijwilligers die enorm veel werk verzet hebben om deelname mogelijk te maken.”

Er is binnen de fractie indringend over deze kwestie gesproken, waar uiteindelijk duidelijk werd dat de beslissing van Klerks vaststond. De Statenfractie van SP Fryslân betreurt het besluit van Richard Klerks. Ook geeft ze aan dat zij niet alleen de beslissing van Klerks respecteert maar ook zijn inbreng in de Statenfractie en in zijn werk in veschillende afdelingen.

U bent hier