h

Fryslân toekomstbestendig?

11 november 2010

Fryslân toekomstbestendig?

Deze week hebben provinciale Staten de begroting voor 2011 besproken en vastgesteld. Een bijzondere rol was weggelegd voor de fractie van Grien Links, die met een groot aantal doortimmerde wijzigingsvoorstellen kwam. Maar ondanks alle lof die ze daarvoor kregen toegezwaaid, bleef ook daarvan na de stemming maar weinig over.
Onze fractie had zich vooral geconcentreerd op een drietal moties, naast veel moties van FNP en Grien Links die we mede hebben ingediend. Onze moties gingen over de groene variant van de Centrale As, het verlengen van het Sociaal Investeringsfonds en doorgaan met subsidie voor het nationaal jeugddebat. Geen van deze moties werd geaccepteerd

Grotere indruk maakte op mij een punt dat buiten de discussie werd gehouden. GS constateren in de begroting dat de afschrijvingen voor de grote investeringen die nu op de rol staan – daarbij moet u denken aan infrastructuur projecten als Centrale As, N381, Noordwesttangent, Haak om Leeuwarden, spoor Heerenveen-Groningen en dergelijke, maar ook projecten als de Friese Meren en Sportstad Heerenveen – dat de afschrijvingen op die investeringen ervoor zorgen dat vanaf 2016 grote dekkingsproblemen ontstaan.
Tot twee maal toe heb ik gevraagd welke maatregelen het college dacht te nemen om dit risico op te vangen. Tot twee maal toe heb ik daarop geen enkele reactie gekregen.

De situatie lijkt me duidelijk. De huidige Staten en College blijven willens en wetens doorgaan met massale, maar overbodige investeringen die de opvolgers van onze opvolgers voor grote financiële problemen zullen plaatsen. Zonder discussie laten we die situatie ontstaan, zonder zelfs maar een suggestie voor een oplossingsrichting.

Hoe toekomstbestendig maken we Fryslân?

Jacob W. van der Hoek
11 november 2010

U bent hier