h

Verbod interrupties tijdens interpellatie REC

23 mei 2011

Verbod interrupties tijdens interpellatie REC

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten wilde voorzitter de heer Jorritsma geen interrupties toestaan tijdens de interpellatie over de REC, dit tot verbazing van veel oudere Statenleden.

Volgens het Reglement van Orde van de provincie is dit echter niet verboden, net als het indienen van moties tijdens zo’n interpellatie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vragenuurtje, waarbij zowel moties als interrupties expliciet verboden zijn.

De heer Jos van der Horst, fractievoorzitter van de SP, stelde dit in een kort ordedebat aan de orde. De heer Jorritsma verdedigde zich door te stellen dat het reglement van orde hier geen uitsluitsel over gaf: “Er staat niet dat het niet mag, maar ook niet dat het wel mag”. Zolang hij Commissaris van de Koningin is, is het volgens hem gebruikelijk dat er niet geïnterrumpeerd wordt, dus stond hij het ook nu niet toe.

Echter: wie de banden van de vergaderingen van de afgelopen jaren terugkijkt, kan zien dat toen wél werd geïnterrumpeerd tijdens interpellaties. Dit zal de heer Van der Horst dan ook in het presidium (vergadering van fractievoorzitters die de agenda van de Staten vaststelt) aan de orde stellen. Doordat interrupties verboden worden, wordt de Staten namelijk een wapen uit handen geslagen. En van dat laatste is de SP een uitgesproken tegenstander.

U bent hier