h

De formele rol van de provinciale staten als toezichthouder en handhaver van REC Harlingen

7 juni 2011

De formele rol van de provinciale staten als toezichthouder en handhaver van REC Harlingen

Maria de Vries, Statenlid van de SP, kiest er voor om niet in te gaan op de uitnodiging van Omrin om woensdag 8 juni een bezoek te brengen aan de afvaloven in Harlingen. De bedoeling van dit bezoek is dat de Statenleden geïnformeerd worden over de werking van de afvaloven en kunnen zien hoe het bedrijf werkt. Ook de pers is hierbij uitgenodigd.

De Vries kiest voor de formele weg en stelt dat de Provinciale Staten als toezichthouder en handhaver zich door haar provincie moet laten informeren over de uitvoering van de rol van handhaver en toezichthouder en niet meer of minder. Een rol die zich toespitst op het correct handhaven van het Besluit Verbranding Afvalovens (BVA) en bijbehorende vergunningen. De SP in casu De Vries zal bij het achterwege blijven van informatie of bij twijfel over de verkregen informatie zich wenden tot de provincie of tot andere deskundigen op dit terrein. De Vries heeft er geen enkele moeite mee, wanneer dit nodig mocht zijn, om zich ook landelijk te laten informeren of aandacht te vragen voor het onderwerp REC, maar kiest voor de formele lijn en geeft de provincie het voordeel van de twijfel. De relevantie of de afvaloven (REC) wel of niet stilgelegd of gesloten gaat worden heeft met verschillende zaken te maken. Voor de provincie is alleen de uitvoering van haar taak als toezichthouder en handhaver relevant. Een bezoek aan Omrin van alle statenleden en de pers vindt De Vries meer een charme offensief vanuit Omrin dan een noodzakelijk iets en zeker niet relevant voor de rol van de provincie.

U bent hier