h

ruimte voor projectontwikkelaars

15 juni 2011

ruimte voor projectontwikkelaars

In de Provinciale Statenvergadering van 15 juni was bij behandeling van de verordening ruimte voor de SP-fractie een aantal dingen van belang: Windmolenclusters, megastallen en kleinschalige recreatie. Met name bij het laatste punt wil de SP opkomen voor de caravanbezitter, die bij opkoop van de camping door projectontwikkelaars, pardoes van het terrein moet verdwijnen. Vaak na jaren van recreëren op de zelfde plek en vaak vooral door mensen met een smalle beurs.

De nieuwe verordening ruimte leek ook voor deze groep op te komen, door een regel dat dit soort standplaatsen niet zomaar klakkeloos mogen worden vervangen door recreatie-villa's. De SP was daar blij mee. Tot grote verbazing van woordvoerder Jacob W. van der Hoek kwam er echter plotseling een amendement op tafel van VVD. CDA, PVV, D66 en CU, die de bescherming van deze caravanbezitters van tafel veegde. Ruimte dus voor grote ondernemers en projectontwikkelaars, terwijl de gewone recreant met zijn (sta)caravan moet verdwijnen. In Fryslân zijn hier al vele voorbeelden van, zoals in Langelille en Terkaple. Mede om deze reden heeft de SP-fractie tegen deze verordening ruimte gestemd.

U bent hier