h

Henk van Gerven op werkbezoek bij boeren in Fryslân

14 december 2011

Henk van Gerven op werkbezoek bij boeren in Fryslân

Henk van Gerven bezoekt op vrijdag 16 december a.s. een aantal boeren in de provincie Fryslân. Het programma is zo opgezet, dat hij zowel bij een grote veehouder (500 koeien), een biologische en een jonge veehouder een bezoek brengt.

Tussendoor gaat Van Gerven ook nog langs bij de landbouwbeurs in het FEC. Het programma is opgesteld door Fenna Feenstra, lid van de Friese SP Statenfractie. Zij zal Henk van Gerven tijdens de bezoeken ook vergezellen.

Het programma ziet er als volgt uit:
• 10:15 bezoek aan Jan Johannes van Weperen in Oosterwolde; staat op nr 3 van top 10 grootste bedrijven melkveehouderij, 470 melkkoeien, 350 stuks jongvee, past duurzame principes toe;
• 11:30 bezoek aan Engbert Dijkstra in Wijnjewoude; jonge boer;
• 12.45 bezoek landbouwbeurs;
• 14.30 bezoek aan Jan Jellema en Hanneke Hansma in Loënga; hebben een biologische veehouderij. Het welzijn van de dieren en zelf plezier hebben en houden in het boerenleven vinden zij belangrijk.

De bezoeken vinden plaats in het kader van het onderzoek “de boer aan het woord” dat de SP verricht om te onderzoeken hoe de boeren zelf tegen de toenemende schaalvergroting aankijken. 745 boeren hebben inmiddels meegedaan aan het onderzoek. Ondanks dat het onderzoek nog loopt ziet Van Gerven een trend in de antwoorden die hij binnen krijgt: “Het zijn natuurlijk voorlopige resultaten, maar mij wordt duidelijk dat veel Nederlandse boeren de opkomst van megabedrijven als een bedreiging zien.”

Van de ondervraagde boeren vindt 90% dat het overheidsbeleid aanzet tot schaalvergroting in de agrarische sector. Dierenwelzijnseisen, de liberalisering van de markten en het afschaffen van de melkquota zijn volgens de boeren de grootste boosdoeners van de schaalvergroting in de sector.

U bent hier