h

SP Statenfractie biedt notitie "1 voor natuur" aan

7 december 2011

SP Statenfractie biedt notitie "1 voor natuur" aan

De SP Statenfractie Fryslân overhandigde woensdagmiddag 7 december jl. tijdens de informerende commissievergadering van Lân, Loft en Wetter in het provinciehuis aan gedeputeerde Johannes Kramer de notitie ‘1 voor Natuur’. De notitie is haar reactie op het deelakkoord natuur dat op woensdag 14 december a.s. in de vergadering van de commissie wordt besproken.

De SP is tegen het ondertekenen van dit deelakkoord en wil met deze notitie Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) bewegen dit niet te doen. De bezuinigingen op natuur en landschap en het afwentelen van de verantwoordelijkheid van de huidige toestand van deze natuur vindt de SP onacceptabel. Er zijn investeringen nodig maar dit kabinet holt het natuurbeleid verder uit.

SP Statenlid Maria de Vries: “Het veiligstellen van een goed beheer van de bestaande natuur, zodat die in ieder geval niet achteruit gaat, is met de plannen van de heer Bleeker niet meer aan de orde. De wijzigingen in de nieuwe natuurwet sluiten mooi aan bij deze plannen. Als zeldzame dieren en planten eenmaal verdwenen zijn door slecht beheer, zijn ze niet meer terug te winnen. En het dier dat zich mens noemt denkt ongehoord door te kunnen gaan met plannen en wetgeving die leiden tot slecht beheer en het verdwijnen van beschermde dieren en natuur. De SP is voorstander van beschermen wat beschermd moet worden en zal dan ook niet instemmen met dit akkoord. Onze argumenten hiervoor vindt u in de notitie 1 voor natuur die in alle provincies en in de tweede kamer is of wordt aangeboden.”

De provincies in Nederland moeten nog dit jaar aangeven of ze akkoord gaan met het deelakkoord natuur van staatssecretaris Bleker. Dat vindt de SP dus een slecht plan.

U bent hier