h

Wij zijn gekke henkie niet!

22 december 2011

Wij zijn gekke henkie niet!

Fryslân stemde woensdag tegen het deelakkoord natuur. Met een nipte meerderheid van 22 tegen 21 stemmen werd het natuurakkoord van Henk Bleker naar de prullenbak verwezen. Om hun standpunt kracht bij te zetten had de SP fractie voor t-shirts gezorgd met de tekst: "ik ben gekke henkie niet!" Naast de SP Statenleden, droeg ook de fractievoorzitter van GrienLinks, Irona Groeneveld zo'n t-shirt.

Ook stond deze Statenvergadering de kandidaatstelling van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd 2018 op de agenda. Volgens woordvoerder Jacob W. van der Hoek een elitefeestje, waar veel geld naar toe gaat wat beter gebruikt kan worden voor de basisvoorzieningen in de provincie. De subsidie voor basisvoorzieningen is voor 2011 en 2012 op € 0,- gezet en Leeuwarden bezuinigd zwaar op kunstencentrum "Parnas"
Uiteindelijk werd een deel van het budget van 2,4 miljoen vrijgegeven en volgt in maart een volgend beslismoment.
Ook de schaalvergroting in de agrarische sector werd besproken. In meerderheid werd voor het voorstel om schaalvergroting in Fryslân toe te staan aangenomen. Hiermee gaat men in Fryslân verder dan het landelijke beleid. waar juist is op geroepen om schaalvergroting voorlopig op te schorten. Meer hierover in het artikel "kijken wat de natuur je te bieden heeft" op de nieuwspagina.
Tot slot was de Agenda Netwerk Noord-Oost aan de beurt. Het sociaal-economisch masterplan voor Noord-Oost Fryslân. De SP fractie had alleen moeite met het totstandkomen van dit streekplan: er is overlegd met gemeenten, bedrijven en andere organisaties, maar de burgers, natuur- en maatschappelijke organisaties zijn volgens de SP te weinig betrokken geweest en willen dit in het vervolg beter regelen. Een motie met deze strekking werd door een meerderheid zeer sympathiek gevonden maar kon op dit moment toch niet op steun rekenen. Daarom is de motie ingetrokken en zal bij de bespreking van de totstandkoming van nieuwe streekplannen opnieuw worden ingediend.

U bent hier