h

Heilig vuur

31 december 2012

Heilig vuur

31-12-2012 • Regiovertegenwoordiger Jos van der Horst blikt terug op een roerig jaar voor de SP. Hij kijkt echter ook vooruit en vindt door het heilig vuur in de SP genoeg aanknopingspunten om er een fantastisch 2013 van te maken.

Het jaar 2012 kan voor de SP met recht turbulent genoemd worden. Het was het jaar van “Roemer for president”en “38 zetels in de Tweede Kamer”. De verwachtingen waren hoog. Door de pers werd de SP de hemel in geschreven en het ene na het andere positieve stuk verscheen er over de SP. Vooral economen waren het met ons eens dat de economie van dit land niet kapot bezuinigd moest worden. Van Krugman in de New York Times tot Ewald Engelen op diverse fora op het internet en de tv, ze waren het er over eens dat onze partij het bij het rechte eind had.

Zoals wij allen weten kwam de ommekeer 3 weken voor de verkiezingen en sloeg de aanvankelijk positieve toon over in een ronduit vijandige houding van met name de wat rechtsere media. Vervolgens ging de hele vaderlandse pers over ons heen en kon de SP niets goed meer doen.

Ondertussen was daar op straat niets van te merken. In de campagne die wij in Friesland gevoerd hebben werden wij onverminderd positief aan gesproken. De kramen van de diverse afdelingen werden bestookt met nieuwe ledenaanvragen en ons verkiezingsprogramma werd gretig gelezen. Kortom nog nooit waren zoveel mensen bereid ons te steunen. Dat ze dat uiteindelijk niet allemaal deden kunnen we wijten aan het feit dat wij, ondanks het feit dat we onszelf daarvoor gewaarschuwd hadden, de aanvallen van de tegenpartij(en) niet goed konden pareren. Op de partijraad van 29 september hebben we de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 uitgebreid geanalyseerd en werd een groot aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het verloop van de campagne.

In Friesland kwam de uiteindelijke verkiezingsuitslag harder aan dan in de rest van het land. Waren wij in 2010 nog de provincie waar verhoudingsgewijs meer winst werd geboekt, nu leverden we dat in en doken ook nog eens onder het landelijke gemiddelde. De oorzaken voor dit verlies liggen niet in de campagnes die we hier gevoerd hebben, integendeel. De SP is namelijk altijd op straat te vinden en de SP voert altijd en overal acties. In beide gevallen hebben de Friese afdelingen zich niet onbetuigd gelaten. Het moet meer gezocht worden in hoe we een campagne voeren op het moment dat het nodig is en hoe dat publicitair uitgebuit kan worden, daar is een andere partij beter in geweest. Laten we daar van leren en dat een volgende keer beter doen!

Het afgelopen jaar waren we getuige van de wederopstanding van de afdelingen Sudwest Fryslan( voorheen Sneek) en Leeuwarden. Geweldig zoals deze afdelingen zich hersteld hebben van de klappen die zij hebben opgelopen door diverse gebeurtenissen. Het is en blijft mensenwerk, zeker bij de SP, en dat heeft tot gevolg dat er wel eens meningen en standpunten botsen. Eén ding staat als een paal boven water; De SP strijdt voor een betere wereld , al het andere is ondergeschikt. Daarom is het heel goed dat de leden in Sneek en Leeuwarden de koppen weer bij elkaar gestoken hebben en weer vol willen gaan voor ons ideaal.

In november konden we na jaren eindelijk weer eens een nieuwe afdeling in Friesland begroeten. Op de partijraad van 24 november werd de afdelingsstatus aan Ooststellingwerf gegund. Hulde aan de vastberadenheid en strijdlust van deze mensen.

Wat brengt 2013 ons als SP? Net als het weer en de economie valt het moeilijk te voorspellen. Maar vooral dat laatste, de economie dus, zal een belangrijk onderwerp worden in 2013. Wij kunnen blijven roepen dat we strijden voor Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit maar hoe gaan we dit dat verwezenlijken? Een belangrijk onderdeel vormt het aloude verschil tussen arbeid en kapitaal. Nu het minimumloon onder druk staat, de sw baan afgeschaft wordt en de uitkeringen op alle mogelijke manieren gekort worden is economie een heet hangijzer. De afdelingen in Friesland zullen daar dan ook uitgebreid aandacht aan besteden. Te beginnen op 8 februari 2013 als senator en directeur van ons wetenschappelijk bureau Arjan Vliegenthart in Gorredijk het met ons gaat hebben over “De democratisering van de economie”. Dit laatste zal ook het onderwerp zijn op de regioconferentie in april. In de laatste partijraad voor de zomer zullen we overgaan tot besluitvorming over dit belangrijke onderwerp.

2013 zal voor een aantal afdelingen in Friesland in het teken staan van de raadsverkiezingen in 2014. Het moge duidelijk zijn dat niet in alle gemeenten in Friesland op de SP gestemd kan worden. De gouden regel hierbij is dat er in de gemeente in ieder geval een afdeling van de SP moet zijn met een bestuur van 5 man en minstens 50 leden. Daarnaast zijn er nog een aantal criteria. Helaas krijgen we dat in diverse gemeenten niet voor elkaar. Het zal binnen niet al te lange tijd duidelijk worden in welke gemeenten we meedoen. Ik verwacht uiteraard dat er steun vanuit alle Friese afdelingen zal komen bij deze verkiezingen hoe klein het aantal gemeenten ook is!

Nu ik bijna de twee jaar vol heb als regiovertegenwoordiger voor Friesland kan ik melden dat het afdelingswerk met een hoop vallen en opstaan gebeurt. Het is geen vanzelfsprekendheid om een afdeling in de benen te houden. Wat gevergd wordt is onuitputtelijke energie en idealisme. Alleen dan krijg je een betere wereld voor elkaar. Die onuitputtelijke energie en dat idealisme proef ik bij alle afdelingen en werkgroepen in Friesland. De wil om de wereld te verbeteren is overal aanwezig en daar put ik dan weer de kracht uit om te doen wat ik moet doen. Daarvoor wil ik alle mensen van de SP in Friesland bedanken en ik hoop mij aan dat heilige vuur het komende jaar wederom te warmen.

Een gezond, sociaal en strijdbaar 2013 toegewenst!

Jos van der Horst

U bent hier