h

SP stelt vragen over lobby Jorritsma voor JSF

5 december 2012

SP stelt vragen over lobby Jorritsma voor JSF

De SP Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de lobby van Commissaris van de Koningin John Jorritsma voor de stationering van de nieuwe JSF op de Leeuwarder vliegbasis.

Op zich is het al vreemd dat de CdK dat doet, omdat de provincie Fryslân bestuurlijk niets te maken heeft met de vliegbasis. Nog vreemder is het echter dat hij stelt dat de vliegbasis Leeuwarden de enige basis zou zijn waar overeenstemming is met de omgeving dat de komst van de JSF mogelijk is. Blijkbaar is de maatschappelijke onrust in de omgeving van de vliegbasis over de komst van de JSF de heer Jorritsma ontgaan. De SP wil dan ook weten waar de heer Jorritsma zijn uitspraken op baseert.

De volgende vragen zijn door de SP Statenfractie gesteld:
1. Wat heeft de provincie Fryslân te maken met de vliegbasis Leeuwarden?
2. Heeft commissaris Jorritsma in een van zijn functies te maken met de vliegbasis Leeuwarden?
3. Waarom pleit de commissaris voor stationering van de JSF op vliegbasis Leeuwarden?
4. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van de weerstand in de omgeving van de vliegbasis tegen de komst van de JSF in verband met de geluidsoverlast?
5. Waarop baseert de commissaris zijn uitspraak dat er bij de Leeuwarder vliegbasis “overeenstemming is met de omgeving dat de komst van de JSF mogelijk is”?
6. Worden de uitspraken van de commissaris gesteund door de rest van Gedeputeerde Staten?

U bent hier