h

veel aandacht voor kinderarmoede

3 december 2012

veel aandacht voor kinderarmoede


Met de actie voor de deur van het provinciehuis van maandagmiddag is het de SP Statenfractie gelukt om veel aandacht te krijgen voor de vele duizenden kinderen die in armoede leven. De pers was in grote getale aanwezig en fractievoorzitter Jos van der Horst heeft volop de gelegenheid gehad om te vertellen over de aanleiding van de actie, die ook al in verschillende plaatsen in de provincie is gehouden en ook nog landelijk een vervolg krijgt.
Gedeputeerde mevrouw Schokker kwam kijken bij de actie en ook aan haar werd de flyer die over de actie werd gemaakt overhandigd. Mevrouw Schokker sprak van een actie "recht uit het hart".
De SP hoopt dat ook zij bij het huidige Kabinet aandacht zal vragen voor armoedebestrijding in Nederland.

U bent hier