h

Goed internet voor alle inwoners van Fryslân

27 november 2013

Goed internet voor alle inwoners van Fryslân

Internet is een onmisbaar onderdeel geworden van het dagelijks leven. Online tentamen doen, inloggen met DigiD, thuiswerken en internetbankieren. Ook laptoponderwijs is in het voortgezet onderwijs al heel gewoon. Daarvoor is een goede en ook snelle internetverbinding noodzakelijk. In de buitengebieden van onze provincie is vaak geen kabel of glasvezel en uit gesprekken met bewoners van deze zgn "witte gebieden" is gebleken dat een telefoonaansluiting met ADSL lang niet altijd voldoet.
Daarom vind de Statenfractie van de SP dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen voor een snelle internetverbinding. Waar je ook woont. Ook in een gebied waar nu, doordat marktpartijen er geen brood in zien, geen kabel of glasvezel wordt aangelegd.

Statenlid Jacob W. van der Hoek: "Voor iedereen beschikbaar, betekent voor de SP ook: voor iedereen betaalbaar. Daarom vindt de SP-fractie het plan van Gedeputeerde Staten om slechts €100 van de gemiddeld €2100 kostende aansluiting in het buitengebied te subsidiëren te kort schieten." Door de SP is dus een amendement ingediend om de aansluitingen in het buitengebied volledig te subsidiëren, zodat de bewoners daar niet met extra kosten worden opgezadeld, waar iemand in een dichter bevolkt gebied niet mee wordt geconfronteerd. Dit amendement is verworpen.
Er is ook een motie ingediend om het College van GS te vragen om met een oplossing te komen voor gebieden waar geen initiatieven worden ontplooid voor de aanleg van snel internet, zodat iedereen in Fryslân de mogelijkheid krijgt voor gebruik van deze voorziening.
Deze motie is door het College overgenomen.

U bent hier