h

SP: nieuw plan windmolens stap in goede richting

13 november 2013

SP: nieuw plan windmolens stap in goede richting

Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten niet langer vast te houden aan twee grote clusters windmolens op land. In het nieuwe plan sluit het College geen enkele locatie meer uit. Ook het werken van onderop “spreekt het college bijzonder aan.” Verder wordt er volgens het College uitgegaan van “voldoende participatiemogelijkheden voor omwonenden.”

Het verheugt de SP Statenfractie dat het College deze draai heeft gemaakt omdat het nieuwe plan nauw aansluit bij het plan voor windenergie dat de SP in april van dit jaar presenteerde. Er is echter een wezenlijk verschil tussen het nu voorliggende voorstel en het plan van de SP: het nieuwe voorstel gaat uit van clusters van minimaal vier molens, terwijl de SP ook solitaire dorpsmolens wil toestaan. SP Statenlid Fenna Feenstra: “Een dorpsmolen beheerd door het dorp zelf geeft de dorpsbewoners namelijk zeggenschap over de winsten. Een democratische manier om duurzame energie op te wekken en de winsten ten goede te laten komen aan het dorp en haar bewoners. Voor democratisering van energie mag nooit een drempel opgeworpen worden.”

De SP zal hierover met het college in discussie gaan en proberen de plannen zodanig gewijzigd te krijgen dat ook solitaire molens worden toegestaan. Ondanks dit punt is de SP positief gestemd over de nieuwe inzichten van het College, waardoor meer realistische en breed gedragen windplannen een kans krijgen.

U bent hier