h

SP stelt vragen over aanvraag OV chipkaart

7 november 2013

SP stelt vragen over aanvraag OV chipkaart

Na de meldactie “nieuwe dienstregeling” van de SP Statenfractie van begin dit jaar, weten mensen de SP nog steeds te vinden als het om openbaar vervoer gaat.
Bij de fractie komen nu meldingen binnen over problemen met het aanvragen van een persoonlijke OV chipkaart en dan met name voor mensen die niet over internet beschikken, zoals dat bij een grote groep ouderen het geval is.
Vaak melden mensen zich bij een winkel met een oplaadpunt, om daar te vragen hoe zij e.e.a. moeten en kunnen regelen en één van de winkeliers die zich bij ons meldde had voor deze groep dan ook een aantal formulieren onder de toonbank liggen om deze mensen te helpen.
Dat kan nu niet meer. Het beleid is er op gericht om alles digitaal af te handelen. Navraag bij Arriva leverde het antwoord op: “de mensen kunnen ons bellen, dan sturen we een formulier op”, maar zonder internet is het telefoonnummer van Arriva moeilijk te vinden.
De SP vindt: De chipkaart-aanvraag digitaal afhandelen waar het kan en met een papieren formulier waar dat nodig is. Het voor iedereen gemakkelijk kunnen aanvragen van een persoonlijke OV chipkaart is nodig!

Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Kramer:
Toelichting:
Ondanks de vergaande digitalisering van onze samenleving is er nog steeds een groep mensen, met name ouderen, zonder computer en internet.
Het aanvragen van een persoonlijke OV chipkaart is heel gemakkelijk via internet, maar heel ingewikkeld als dat niet kan.
Arriva geeft aan dat er met hen gebeld kan worden voor een papieren aanvraagformulier, maar het vinden van een telefoonnummer van Arriva is zonder internet erg lastig.
Sommige winkeliers met een OV chip oplaadpunt hadden tot voor kort een aantal formulieren voor een kaartaanvraag op voorraad om hun klanten te helpen, maar in het concessiegebied van Arriva kunnen zij deze niet meer bestellen.
1 Bent u het met de SP eens dat het voor iedereen gemakkelijk moet zijn om een persoonlijk OV chipkaart aan te vragen?
2 Bent u het met de SP eens dat het prima is om aanvragen digitaal af te handelen, maar dat voor met name ouderen ook een andere manier mogelijk moet zijn?
3 Bent u bereid om bij Arriva te bepleiten dat de papieren aanvraag mogelijk moet blijven en dat winkeliers weer aanvraagformulieren kunnen bestellen?

Fenna Feenstra

U bent hier