h

SP wil Informatie- en Kennispunt Windenergie Fryslân

16 december 2013

SP wil Informatie- en Kennispunt Windenergie Fryslân

De SP Statenfractie vindt het belangrijk dat er voor de verschillende spelers op de Friese windmarkt een gelijk speelveld bestaat. Op dit moment hebben grote spelers als Nuon en Essent voordeel ten opzichte van kleinere spelers op het gebied van de kennis en ervaring met regelgeving.

Aanstaande woensdag zal de Fryske SP een motie “vreemd aan de orde van de dag” indienen om kleinere spelers een kans te geven op dit gebied wat bij te trekken. De SP stelt in de motie voor om een Informatie- en Kennispunt Windenergie in te richten, waarmee de ongelijkheid tussen de verschillende spelers wordt tegengegaan. Verder moet dit Informatie- en Kennispunt objectieve informatie geven, voor zowel voor- als tegenstanders van windenergie.

SP Statenlid Jacob W. van der Hoek: “De SP hoopt met dit Informatie- en Kennispunt het gebruik van oneigenlijke argumenten zowel bij voor- als tegenstanders van windenergie terug te brengen en een zo gelijk mogelijk speelveld voor alle partijen te creëren. Het IKP kan worden gefinancierd vanuit het fonds Schone Energie.”

U bent hier