h

List en bedrog rond vergunningverlening afvaloven in Harlingen

29 januari 2014

List en bedrog rond vergunningverlening afvaloven in Harlingen

“De conclusies van de Noordelijke Rekenkamer rond de vergunningverlening van de afvaloven in Harlingen zijn even onthutsend als onacceptabel,” zegt Statenlid voor de SP Jos van der Horst. “Eigenlijk kunnen we hier beter spreken van de praktijken van de firma List en Bedrog,” aldus de fractievoorzitter. “Geen middel is onbenut gelaten om de burgers en de Staten op het verkeerde been te zetten en de vergunning voor de bouw van de afvaloven er door te drukken.”

Jos van der HorstDe fractie van de SP vindt de harde toon waarmee het rapport afrekent met de soepele opstelling van GS ten opzichte van Omrin, het onterecht toekennen van draagvlak als criterium voor vergunningverlening en dat de belangen van ruimtelijke ordening en natuurbescherming niet of onvoldoende mee zijn gewogen,zeer terecht. De fractie van de SP is zeer verbolgen over de behandeling van de volksvertegenwoordiging en de bevolking in het hele proces van vergunningverlening.

“Ongelooflijk dat een groep burgers die zich ongerust maakte en nog steeds maakt over wat er in hun omgeving gebeurt zo wordt voorgelogen,” aldus de stichting Afvaloven Nee die afgelopen vrijdag insprak op de hoorzitting die door de SP in Harlingen was georganiseerd. Bovendien betoogde dezelfde stichting ook dat er een nieuw hoofdstuk aan het rapport moet worden toegevoegd. “Er is nog steeds niets veranderd. Er wordt niet gehandhaafd, informatie die opgevraagd wordt, wordt niet opgestuurd en een nieuwe milieuvergunning voor o.a. de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit wordt er snel doorgedrukt.” Als indiener van een zienswijze over de ontwerpvergunning heeft de stichting zelfs uit de krant moeten vernemen dat er een besluit was genomen.

De SP zal in de Staten aandringen op een vervolgonderzoek om ook de omstandigheden rond de tweede milieuvergunning (2010 tot heden) in kaart te brengen.

U bent hier