h

SP: Windenergie is goed voor de economie

10 februari 2014

SP: Windenergie is goed voor de economie

Donderdag 20 februari a.s. is er een extra raadsvergadering in de gemeente Súdwest Fryslân over windenergie in deze gemeente. De ChristenUnie dient daar een motie in waarmee ze het standpunt van de SP steunt. Windenergie is goed voor de lokale economie, zegt de SP. In april 2013 kwam de SP fractie van provinciale staten Fryslân daarom met een plan voor het toestaan van solitaire windturbines en kleine clusters. Met dit plan zouden we voldoen aan de windenergie opgave van het rijk en het IPO en bestond er draagvlak voor dit plan. Dit draagvlak was er met name omdat de lokale economie profiteert van de windenergie.

Solitaire dorpsmolens zijn van en voor de dorpelingen. Dorpelingen profiteren van de opbrengsten van de turbine en vaak worden er ook nog eens projecten binnen het dorp mee gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld investeringen in zonnepanelen of investeringen in een kleuterschool of dorpshuis. Allemaal goed voor de gemeenschap. Solitaire molens en kleine clusters geven dorpelingen zeggenschap over hun eigen energie en economische opbrengsten. De SP is groot voorstander van democratisering van de economie en zeggenschap over winsten in plaats van dat opbrengsten naar grote energie reuzen gaan.

Toen het college van Gedeputeerde Staten in december vorig jaar besloot niet langer vast te houden aan windopwekking via twee grote clusters windmolens op het land was de SP dan ook blij met dit besluit. Helaas is het college nog niet overtuigd van solitaire windmolens. Maar omdat windenergie goed is voor de plattelandseconomie zullen we ervoor blijven strijden. Wij zijn dan ook verheugd dat de ChristenUnie dit standpunt met ons deelt.

U bent hier