h

Statenfractie SP wijzigt standpunt over PVV niet

26 maart 2014

Statenfractie SP wijzigt standpunt over PVV niet

Voor de SP fractie in Provinciale Staten zijn de uitlatingen van Wilders op de verkiezingsavond niet nieuw. Waar anderen vinden “dat hij nu een grens heeft overschreden” vond de fractie de standpunten van de PVV over bepaalde bevolkingsgroepen altijd al discriminerend en dus verwerpelijk.

Net als in de afgelopen jaren zal de SP geen samenwerking met de PVV zoeken, in welke vorm dan ook. Moties en voorstellen van de PVV worden beoordeeld op de inhoud. Het voorgaande geldt overigens ook voor de drie leden die de PVV-fractie inmiddels hebben verlaten, omdat zij in principe de standpunten van de PVV wel onderschrijven.

Fractievoorzitter Jos van der Horst: “Ook in de Staten hebben wij opmerkingen van PVV Statenleden gehoord, die discriminerend waren voor bepaalde groepen, zoals bewoners van asielzoekerscentra. De lijn om niet samen te werken met de PVV - en hun afvalligen - zullen wij dan ook gewoon voortzetten. We hebben geen waardering voor volksvertegenwoordigers, die gekozen zijn op een partijlijst, maar tijdens de zittingsperiode besluiten om onder een andere vlag verder te gaan. Dat geldt ook voor ex-PVVers.”

U bent hier