h

afbouw subsidies Maatschappelijke Organisaties

18 juni 2014

afbouw subsidies Maatschappelijke Organisaties

Jarenlang heeft men zich in de Staten bezig gehouden met de zgn. Takendiscussie. Welke taken zijn de verantwoordelijkheid van de provincie en welke niet.

Merkwaardig genoeg eigent het provinciaal bestuur zich nog steeds allerlei taken toe, maar houdt zij vast aan het overhevelen van het sociale domein naar de gemeenten. Gemeenten krijgen echter al heel veel “over de schutting gegooid” en zitten niet te wachten om ook van de provincie nog iets toebedeelt te krijgen. Bovendien gaat het om organisaties die provinciaal werken, vaak ook als koepelorganisatie.

De SP heeft zich altijd ingezet voor deze organisaties en het behoud van hun subsidies, maar krijgt tot op de dag van vandaag de PvdA tegenover zich, die vasthouden aan het overhevelen naar gemeenten. Helaas zijn straks niet alleen de organisaties in gevaar, maar vooral ook de hun vrijwilligers en alle mensen die zij op hun beurt weer helpen of bijstaan.

De coalitie en de oppositie dienden allemaal nog de nodige moties en amendementen in, maar dat kan niet veranderen dat de Maatschappelijke Organisaties na jaren van onzekerheid, nog meer onzekerheid tegemoet gaan.

U bent hier