h

Algemene beschouwingen: Beleid College na 2015 repareren

25 juni 2014

Algemene beschouwingen: Beleid College na 2015 repareren

Er lag vandaag een, volgens het College van Gedeputeerde Staten (GS), een “beleidsarme” Kadernota voor. Jacob W. van der Hoek complimenteerde GS dan ook met haar realiteitszin en met de zorgvuldigheid om de nodige speelruimte over te laten voor haar opvolgers.

Verder nodigde de Kadernota Jacob uit om even terug te blikken op de afgelopen 3 jaar. Hij concludeerde dat er een flink aantal foute besluiten is genomen, waaronder Culturele Hoofdstad, megalomane wegenprojecten, Thialf en als klap op de vuurpijl het stoppen met de budgetsubsidies voor maatschappelijke organisaties. Jacob W. van der Hoek: “Een volgend College zal een hoop moeten repareren. Wij zullen de komende winter dan ook gebruiken om ons hier op voor te bereiden. Waar het gaat om de nu voorliggende Kadernota, vinden wij het geen goed plan dat de provincie een Centrum voor Topsport in de lucht wil houden. Investeren in de breedtesport is volgens ons wel een taak van de provincie, maar de topsport is dat beslist niet.
Daarnaast vinden wij dat het College had moeten komen met een plan voor de veiligheid op een aantal kruispunten in de N359.” Over laatstgenoemde punten zijn een motie en een amendement ingediend, welke onvoldoende steun hebben gekregen van de Staten.

Reactie toevoegen

U bent hier