h

windenergie in Fryslân

18 juni 2014

windenergie in Fryslân

De afgelopen weken hebben de tegenstanders van windenergie zich behoorlijk geroerd. Horizonvervuiling en lawaai zijn de meest gehoorde argumenten. Door al het lawaai van de tegenstanders, worden de voorstanders niet gehoord. Draagvlak is belangrijk voor de SP, maar wij vragen eveneens aan de tegenstanders: wat is het alternatief?

De overlast, vervuiling en risico’s van schaliegas? Andere vervuilende fossiele brandstoffen die aan het opraken zijn? Windenergie kan wat de SP betreft tijdelijk zijn, maar moet op dit moment worden ingezet om te komen tot een fossielvrije energievoorziening. De SP wil graag dat windenergie wordt opgewekt middels kleine projecten, waarbij de opbrengsten gaan naar de deelnemers uit de buurt en niet naar de grote energiereuzen. Ook de zeggenschap komt en blijft dan in de directe omgeving.

Daarnaast moet worden ingezet op de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en energieopslag zodat we op weg kunnen naar een duurzame toekomst.

U bent hier