h

buurtonderzoek rondweg Lemmer

10 september 2014

buurtonderzoek rondweg Lemmer

Maandagavond 8 september zijn leden van de SP samen met de Provinciale Statenfractie in Lemmer langs de deuren gegaan, om omwonenden te vragen naar hun mening over de rondweg. Hillie de Koe van SP de Friese Meren: "Er is een klankbordgroep in het leven geroepen en ook waren er inloopbijeenkomsten, maar niet iedereen wil of kan daaraan meedoen of naar toe. Daarom hebben we ook in Lemmer de beproefde SP-methode van "buurten in de buurt" toegepast: aanbellen en vragen stellen."

Verrassend genoeg gingen de reacties over het algemeen niet over het wel of niet aanleggen van een aquaduct, maar over de verkeersveiligheid. De meeste mensen maken zich niet zo druk over het wachten voor de brug. Zij vinden dat geen probleem en weten dat het maar een paar dagen per jaar echt druk is.Dat kinderen veilig over kunnen steken is de grootste zorg van buurtbewoners. De oversteektijden zijn nu vaak kort, auto’s rijden door rood of snijden af en daarom ziet men één of meer fietstunnels als belangrijkste aandachtspunt. Verdere opmerkingen die voorbijkwamen gingen over bloktijden voor de rondwegbrug, aandacht voor de Prinses Margrietsluis, een hele nieuwe rondweg via de Brekken en de slechte afstelling van de stoplichten bij de Spaanderbank.De SP fractie in Provinciale Staten neemt alle opmerkingen mee in hun besluitvorming. Deze zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.

 

 

 

 

 

U bent hier