h

Statenfractie reikt “kletskoek-award” uit

13 november 2014

Statenfractie reikt “kletskoek-award” uit

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 op woensdag 12 november jl. heeft fractievoorzitter Jacob W. van der Hoek van de SP Fryslân aan het eind van zijn betoog de zogenaamde “kletskoek-award” uitgereikt aan gedeputeerde Hans Konst. Die kreeg de heer Konst voor de navolgende zin in de begroting 2015: “In het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegevens aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein.”

Bij de overhandiging voegde de heer Van der Hoek hieraan toe: “Mogelijk kan de heer Konst op een rustig moment nog eens uitleggen wat hier nu eigenlijk staat.” De Staten en ook de Commissaris van de Koning konden deze zijsprong wel waarderen. De SP sluit niet uit deze award vaker uit te reiken als onbegrijpelijke taal in de Statenstukken daartoe aanleiding geeft.

U bent hier