h

Vier punten verkiezingsprogramma binnen, nu de rest nog!

13 november 2014

Vier punten verkiezingsprogramma binnen, nu de rest nog!

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 in Provinciale Staten op 12 november jl. heeft de SP een aantal moties ingediend, mede op basis van het nieuwe verkiezingsprogramma. Een viertal daarvan is aangenomen:

  • Het economiebeleid wordt niet meer gericht op de kernzônes maar ook op de gebieden daarbuiten.
  • De hoogte van subsidiedrempels mag deelname van MKB-bedrijven niet verhinderen.
  • Er wordt geen medewerking verleend aan de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.
  • Er komt een regeling voor rustpunten in het routenetwerk voor wandelen, fietsen en varen.

Fractievoorzitter Jacob W. van der Hoek: ”Ons verkiezingsprogramma is 100% sociaal. De eerste stappen waarin de buitengebieden en het MKB op een gelijkwaardiger manier kansen krijgen hebben we met deze moties gezet. Ons verkiezingsprogramma staat vol met voorstellen die inzetten op gelijkwaardige kansen voor iedereen, zoals betaalbaar wonen, bereikbaar en betaalbaar OV, armoedebestrijding, opwekking van duurzame energie met winst voor de buurt en boeren in balans met buur en natuur. Wij willen een Fryslân waar menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid de maat is der dingen.”

U bent hier