h

Geen gaskraan open zonder inspraak

6 maart 2015

Geen gaskraan open zonder inspraak

Foto: Klaas Pot / SP Fryslân
De Fryske SP is voor meer inspraak van provincie en gemeenten inzake vergunningsaanvragen voor gaswinning. Dat is ook een aanbevelingen van de onderzoeksraad voor veiligheid.
Wij krijgen steeds meer verontruste e-mails van mensen wanneer er plannen zijn voor gaswinning in hun buurt. Mensen zijn bang dat er gerotzooid gaat worden in hun ondergrond.
Bij vele plannen is er sprake van fracking, winning door middel van water, zand en chemicaliën. Dit willen de mensen al helemaal niet. De provincie Fryslân heeft zich uitgesproken tegen schaliegaswinning en tegen nieuwe gasboringen. Ook Terschelling heeft zich uitgesproken tegen de gaswinning op het eiland. De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken middels een motie, dat drinkwaterbelang boven ander gebruik van ondergrond gaat. Deze uitspraken moeten serieus genomen worden. 
Gedeputeerde Poepjes heeft naar aanleiding van vragen uit de SP fractie beloofd om negatieve adviezen en zienswijzen  in te dienen bij alle nieuwe vergunningsaanvragen. De SP zal haar daar aan houden en er bovenop blijven zitten dat dit ook gebeurt. 
Inspraak moet dus goed geregeld zijn en er moet naar geluisterd worden. Dus zeker niet volgens de systematiek van de crisis- en herstelwet werken. Een rijkscoördinatieregeling gebruiken om je zin door te zetten is veronachtzaming van de inwoners en de bestuurders van Fryslan.
Wat de SP betreft zetten we geen nieuwe kranen open zolang inspraak niet goed geregeld is.
 
Fenna Feenstra
SP Fryslan.
 

U bent hier