h

Geldverspilling - SP weigert introductietrip

20 maart 2015

Geldverspilling - SP weigert introductietrip

Op 27 en 28 maart a.s. hebben Provinciale Staten van Fryslân twee introductiedagen op Vlieland. De bedoeling van het programma is dat de Statenleden elkaar beter leren kennen. De leden van de SP Statenfractie hebben besloten niet aan dit uitstapje op kosten van de belastingbetaler mee te doen.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra: “We zijn de politiek in gegaan om onze idealen te verwezenlijken, niet om vriendjes te worden. Wanneer we met andere partijen inhoudelijk kunnen samenwerken om onze doelen te bereiken zullen we dat zeker doen, maar daar hebben we geen uitstapjes zoals deze trip naar Vlieland voor nodig. Bovendien zullen de Statenleden elkaar vaak genoeg tegenkomen tijdens de geplande werkbezoeken.”

U bent hier