h

protest bij rechtbank Leeuwarden

15 maart 2015

protest bij rechtbank Leeuwarden

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vorig jaar september kwam het bestuur
van de rechtbank in Leeuwarden met het plan om alle kantoorpersoneel naar Groningen te verplaatsen. Dat leverde massale protesten op, met als gevolg dat het plan werd ingetrokken en beloofd werd om in het vervolg met betrokkenen te overleggen.Nu, in maart 2015, ligt er een plan om grote delen naar Arnhem of Zwolle te verplaatsen en daar mogen we nu wat van zeggen. Terecht heeft PvdA Fryslân daartegen een
demonstratie georganiseerd, waar ook de SP aan heeft meegedaan. Dit is geen manier om met betrokkenen te overleggen.Maar er moet ons wel iets van het hart.
Zowel in Den Haag als in Leeuwarden zit de PvdA in het
(lands)bestuur. Wat is er sinds september gedaan om het rechtbankbestuur op andere gedachten te brengen? Hoeveel tijd aan overleg hebben PvdA-bestuurders erin gestoken om het rechtbankbestuur tot een andere benadering te brengen? We hebben als SP mee
gedemonstreerd, maar in hoeverre hebben we deze gang van zaken ook aan diezelfde PvdA te danken?

Jacob W. van der Hoek

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

 

U bent hier