h

SP stelt vragen over varend ontgassen

24 november 2015

SP stelt vragen over varend ontgassen

Voor binnenvaartschepen die chemicaliën vervoeren is het soms nodig om de restanten van de lading uit de tanks te halen, omdat er anders geen volgende lading in kan.
Dit wordt meestal gedaan door al varend te ontgassen en vaak gaat het dan om benzeenhoudende stoffen.
Ook op het Prinses Margrietkanaal wordt gevaren door tankschepen en varend ontgast.De vrijkomende dampen bij het ontgassen kunnen zeer schadelijk zijn voor mens en milieu, daarom heeft de Statenfractie van de SP de volgende vragen gesteld aan het College:​

1 Is bij het College bekend dat door binnenvaartschepen, om restanten van met name benzeenhoudende stoffen uit tanks te verwijderen, varend worden ontgast?

2 Is bij het College bekend of en hoe vaak het varend ontgassen wordt toegepast op de Fryske binnenwateren?

3 Worden er metingen gedaan naar concentraties benzeenhoudende stoffen in de nabijheid van binnenvaartroutes?

4 Zo ja, overschrijden deze concentraties de normen die hier voor gelden?

5 De meest gebruikte binnenvaartroute, het prinses Margrietkanaal loopt door en langs een aantal natuurgebieden, maar ook langs plaatsen als Grou en Burgum en wordt bovendien druk bevaren door recreanten. Bent u het met de SP eens dat het onwenselijk is dat hier varend kan worden ontgast?

6 Zijn er in Fryslân plaatsen waar tankschepen aangesloten kunnen worden op een ontgassingsinstallatie?

7 Bent u, als blijkt dat er benzeenhoudende stoffen worden ontgast, bereid mee te werken aan een verbod op het varend ontgassen voor benzeenhoudende stoffen, zoals ook het geval is in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant?

Pieter Kraaima

U bent hier