h

Op de eilanden nu elektrisch openbaar vervoer

9 december 2015

Op de eilanden nu elektrisch openbaar vervoer

Foto: SP

De SP Fryslan is blij en feliciteert de eilanden Ameland, Terschelling en Vlieland met het mooie eindresultaat van de onderhandelingen betreffende het openbaar vervoer. In navolging van Schiermonnikoog gaat Arriva met de haar toebedeelde aanbesteding zorgen voor elektrisch openbaar vervoer. Een mooi resultaat op weg naar schonere energie, een schoner milieu en een schonere lucht.

Veel mensen zijn nog niet bezig met duurzaamheid of milieu. “We hebben er toch geen invloed op” of “iedereen roept het tegenwoordig, maar er verandert niks” is een veel gehoorde reactie op straat als de SP mensen hierover benadert.
Een Fries ligt sneller wakker van cultuur, traditie, de natuur en de (Fryske) taal.

Er is volgens de SP een noodzaak tot anders denken en anders leren kijken. Vanuit kleinschaligheid kunnen mensen zelf zorgen voor meer schone energie en een schoner milieu in hun eigen dorp of wijk. Wanneer een dorp, wijk of eiland duurzamer wil worden en als dit door de provincie wordt ondersteund leidt dit tot echte veranderingen.

Dit proces is op de Waddeneilanden duidelijk merkbaar. De Waddeneilanden willen in 2020 water- en energieneutraal worden. Een fantastische ambitie!

Door het overschakelen naar elektrisch vervoer op de Waddeneilanden wordt er een bijdrage geleverd aan zowel de eilandenambitie als de provinciale ambitie en doelstellingen van duurzaamheid. Een stap verder in het onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, op weg naar een duurzame samenleving met hernieuwbare energie. De eilanden krijgen elektrische bussen. Wie volgt?

Machiel Aarten
Statenlid SP Fryslan

U bent hier