h

Kamervragen over minder stembureaus

23 januari 2016

Kamervragen over minder stembureaus

Foto: sp / sp.nl

Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder binnenlandse zaken heeft Kamervragen gesteld over het bericht dat in Dantumadeel en Dongeradeel 12 stembureau's minder zullen zijn dan voorheen.
Door bezuinigingen van het rijk op de bijdrage die gemeenten krijgen wordt het voor sommige mensen moeilijker gemaakt om straks te stemmen bij het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne.

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het tekort aan stembureaus 

1 Klopt het dat in Dongeradiel en Dantumadiel veel minder stembureaus worden ingericht voor het referendum over Oekraïne? (1)

2 Kunt u verzekeren dat er in deze gemeenten geen kernen zijn die bij reguliere verkiezingen wel, maar nu geen stembureau hebben?

3 Hoe gaat u mensen helpen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn en nu moeilijker een stembureau kunnen bereiken?

4 In welke gemeenten worden eveneens minder stembureaus ingericht, om hoeveel stembureaus gaat dit en is hier sprake van kernen die zonder stembureau komen te zitten? Graag ontvang ik een overzicht. 

5 Waarom staat u toe dat door het organiseren van minder stembureaus pogingen worden ondernomen om de gang naar de stembus voor mensen moeilijker te maken en de opkomst voor dit referendum te frustreren?

6 Waarom worden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement wel alle stembureaus ingericht en voor dit referendum over Europa niet, terwijl het Europees referendum van 2005 heeft laten zien dat de opkomst bij een Europees referendum mogelijk veel groter is?

7 Waarom bent u niet bereid om gemeenten alsnog voldoende geld te geven om op alle reguliere plaatsen stembureaus mogelijk te maken?

(1) http://www.omropfryslan.nl/nieuws/minder-stembureaus-dongeradiel-en-dant...

U bent hier