h

SP doet beroep op aandeelhouders REC

26 januari 2016

SP doet beroep op aandeelhouders REC

Het verontrust de SP dat storingen met als gevolg sterk verhoogde waarde van dioxine, zoals 1 oktober bij de REC, kunnen voorkomen. De Gedeputeerde moet dan ook alles doen wat op het gebied van handhaving bestuursrechtelijk mogelijk is: Omrin moet beseffen dat dit soort storingen niet meer mogen gebeuren . Wat de SP betreft moet Omrin zijn processen echt gaan verbeteren. Het kan niet zo zijn dat de oven tijdens storingen te veel gevaarlijke stoffen uitstoot; of dat binnen de vergunning valt of niet.

Omrin is in handen van de Friese gemeenten. De SP roept hen als aandeelhouders op om Omrin te verzoeken met voorstellen te komen om uitstoot van giftige stoffen in de toekomst te voorkomen.
Woensdag 27 januari gaan we naar Harlingen om meer inzicht te krijgen in zowel het incident zelf, als de kans dat weer zoiets voorkomt.

Fenna Feenstra
fractievoorzitter SP Fryslân

U bent hier