h

SP stelt vragen over prijsverhoging buurtbus

28 januari 2016

SP stelt vragen over prijsverhoging buurtbus

Foto: SP / SP

In de gemeente Zuidwest Friesland heeft busvervoerder Arriva de tarieven van een los kaartje voor de buurtbus per 1 januari 2016 verhoogd van €1,10 naar €1,50; dat komt neer op een verhoging van 36%. Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân lijkt hiermee te hebben ingestemd. De SP Statenfractie vindt deze verhoging echt buitensporig. Namens de SP heeft Statenlid Machiel Aarten daarom schriftelijke vragen aan het College gesteld, in het bijzonder aan verantwoordelijk gedeputeerde Johannes Kramer.

 1. Klopt het dat GS haar goedkeuring hebben gegeven aan deze prijsverhoging?
 2. Kan de gedeputeerde aangeven wat de reden is dat GS akkoord zijn gegaan met deze prijsverhoging?
 3. Realiseert de gedeputeerde zich dat zo’n verhoging voor een aantal inwoners behoorlijk fors is?
 4. Kan de gedeputeerde aangeven:
  1. Of ritprijsverhogingen aan een maximum zijn gebonden?
  2. Als er geen limiet is aan zulke prijsverhogingen, de gedeputeerde zich er dan voor zal inzetten / er voor kan zorgen dat die limiet er wel gaat komen?
 5. Gaan deze prijsverhogingen voor buurtbussen ook in andere gemeenten worden doorgevoerd?
  1. Is de gedeputeerde dan bereid zich in te zetten om deze verhogingen te beperken?
  2. Als de gedeputeerde zich daar niet voor in wil zetten: waarom niet?

U bent hier