h

Elke storing bij REC ongewenst

3 februari 2016

Elke storing bij REC ongewenst

Dit college van Gedeputeerde Staten heeft de REC een flinke waarschuwing gegeven. Wat de SP Statenfractie betreft is dit ook hard nodig. Storingen waarin meer dioxine naar buiten komt dan er in een jaar is toegestaan zijn onacceptabel. Er moet nu alles aan gedaan worden om de gezondheid van de omwonenden en werknemers in de buurt te garanderen. Daarbij moet volgens de SP niet de wettelijke norm maatgevend zijn maar dat wat je kunt doen om storingen en de gevolgen van de storingen te verminderen. Elke storing is ongewenst, of die nu binnen de norm valt of niet. 

Omrin heeft in een radiogesprek met Omrop Fryslân zelf aangegeven dat er bij de REC nog ruimte is voor verbetering. Wat de SP Statenfractie betreft zet Omrin nu alles op alles om het aantal storingen te verminderen en de gevolgen van de storingen te minimaliseren. De SP zal de gemeenten als aandeelhouders van Omrin dan ook vragen om Omrin hier op aan te spreken.

Fractievoorzitter Fenna Feenstra: ”Veel mensen vragen ons of de afvaloven ook dicht kan. Inmiddels hebben we begrepen dat de provincie de afvaloven niet kan sluiten op basis van de huidige emissiegegevens en op juridische gronden. Het is dan ook goed dat de provincie verder onderzoek laat plaatsvinden naar de uitstoot van gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld HCl (waterstofchloride). Maar wat de SP betreft is de waarschuwing en het extra onderzoek niet voldoende. Een overheid heeft ook de verantwoordelijkheid te luisteren naar mensen die zich zorgen maken. In Fryslân zijn de gemeenten de aandeelhouders van de afvaloven. Wij verwachten dan ook dat zij de handschoen oppakken en bij Omrin aandringen op procesverbetering en uitstootvermindering.”

U bent hier